Bibliografie van Groningen

Zoeken

Zoekmogelijkheden

De online-versie van de Bibliografie van Groningen bestaat uit deze startpagina met algemene informatie en het titelbestand met de zoekmogelijkheden. Dit titelbestand, te benaderen middels de button zoeken heeft ongeveer dezelfde zoekmogelijkheden als de algemene catalogus van de Universiteitsbibliotheek Groningen. Hieraan wordt binnenkort de mogelijkheid toegevoegd om te zoeken naar titels in de Groninger taal. Voor het zoeken in het titelbestand van deze bibliografie is de helpfunctie aangepast. Tijdens of na afloop van het zoeken kunt u terug naar deze startpagina via de BACK-knop van uw browser. Als u home aanklikt, komt u (terug) bij de algemene catalogus van de Universiteitsbibliotheek Groningen. U kunt uw zoektocht in het titelbestand van de Bibliografie van Groningen ook beginnen bij de button trefwoorden. Daaronder staat een overzicht van toegekende rubrieken en trefwoorden. Na keuze van een trefwoord worden u dan de titels gepresenteerd, die onder die rubriek zijn ingedeeld of waaraan het door u gezochte trefwoord is toegekend.