Bibliografie van Groningen

Medewerkende instellingen

Biblionet Groningen

De catalogus van Biblionet Groningen is te vinden op de Internetsite van deze organisatie. Daar kunt u tevens zien in welke bibliotheek bepaalde titels aanwezig zijn en wanneer de betreffende bibliotheek geopend is. Deze Internetsite biedt (voor leden van de aangesloten bibliotheken) ook de mogelijkheid om titels te reserveren. Ook in elke bibliotheekvestiging is de catalogus in te zien; titels die in andere vestigingen aanwezig zijn kunnen worden opgevraagd. Bij de centrale vestiging van de Openbare Bibliotheek Groningen zijn veel publicaties (voor leden) te leen voor een bepaalde periode, alle zijn ter inzage. Naast de vele gedrukte materialen is de blikvanger op de begane grond zonder twijfel het Digitaal Station. Hier vindt u 23 pc's waar u kunt 'Internetten'. Op een aantal pc's zijn cd-rom's te raadplegen zoals encyclopedie├źn, literatuur-recensies en nog veel meer. Voor meer informatie kunt u kijken op de site: www.biblionetgroningen.nl.

Groninger Archieven

Het materiaal van de Groninger Archieven wordt niet uitgeleend, maar kan wel in de studiezaal worden geraadpleegd. Voor de bezoekers is in de studiezaal ook een uitgebreide verzameling naslagwerken en boeken met familiestambomen voor raadpleging beschikbaar. De vaak kwetsbare kranten zijn gefotografeerd. U kunt ze in de vorm van microfiches met behulp van leesapparaten bekijken. Voor meer informatie kunt u kijken op de site: www.groningerarchieven.nl.

Provinciale Bibliotheek Groningen

De collectie van de Bibliotheek van de Provincie Groningen wordt gevormd met het oog op de informatiebehoefte van de medewerkers van de Provincie Groningen. Incidenteel wordt uitgeleend aan derden maar publicaties zijn na afspraak altijd ter inzage. Voor algemene informatie over de Provincie Groningen en haar bibliotheek kunt u kijken op de site: www.provinciegroningen.nl.

Universiteitsbibliotheek Groningen

Van de bijna drie miljoen boek- en tijdschriftbanden die de bibliotheken van de Rijksuniversiteit samen bezitten, staat een deel in de verschillende vestigingen in open opstelling; deze kunnen ter plaatse worden geraadpleegd. Tevens zijn elektronische bestanden en documenten beschikbaar op het gebied van alfa-wetenschappen, beta- wetenschappen en gamma-wetenschappen. Boeken uit de gesloten UB-magazijnen kunnen door hen die beschikken over een lenerspas van de Universiteitsbibliotheek meteen via de computer worden aangevraagd. Open opgestelde werken (uit de collecties van de vakstudiezalen) worden uitgeleend via de balie van de betreffende zaal, eveneens alleen als u in het bezit bent van een lenerspas. De gehele catalogus staat op Internet; daarin is ook te zien in welke collecties van de aangesloten vestiging(en) een bepaalde publicatie is opgenomen. Voor meer informatie kunt u kijken op de site: www.rug.nl/bibliotheek.

Boomker en Savenije

Uitgeverij Boomker beschikt nog over exemplaren van de jaardelen van de Bibliografie van Groningen over 1983 tot en met 1997. U kunt uw bestellingen mailen aan: haren@boomkersavenije.nl Voor meer informatie over uitgeverij en boekhandel verwijzen wij naar: www.boomkersavenije.nl.