Bibliografie van Groningen

Bronnen

De belangrijkste bronnen voor de samenstelling van deze bibliografie zijn de bibliotheekcollecties van de meewerkende instellingen. Verder wordt steeds een groot aantal relevante tijdschriften doorgenomen en een aantal online-bestanden bekeken. Ook krijgen wij van vele kanten titels en tips; zie ook reacties

Overzicht van meewerkende instellingen en de profielen van hun bibliotheekcollecties.

Biblionet Groningen is het netwerk van de openbare bibliotheekvoorzieningen voor de gehele Provincie Groningen. Dit netwerk bestaat uit de grote centrale openbare bibliotheek in de stad (zie ook bij Openbare Bibliotheek Groningen), 67 bibliotheken in de wijken en op het platteland, aangevuld met 6 bibliobussen die wekelijks 162 halteplaatsen bezoeken. Alle titels van de collecties van deze bibliotheken zijn te vinden in één gezamenlijke catalogus. De centrale van de bibliotheek van de Openbare Bibliotheek Groningen is gevestigd in de Groninger binnenstad en heeft vier publieksafdelingen, 300 lees- en studieplaatsen, 7 studiecabines, een leescafé en een activiteitenruimte. Daarnaast zijn er zeven filialen, verspreid over de stad. De collectie van de OB Groningen omvat ca. een half miljoen banden, bestaande uit fictie (romans) en non-fictie (studieboeken), en een uitgebreide collectie tijdschriften. Bijzondere collecties zijn:

  • Groningana: allerlei (ook historische) materialen over de stad en provincie Groningen
  • Theater en film
  • (Blad)muziek
  • Talencursussen
  • Schaakcollectie

Vanuit Biblionet Groningen worden vooral ook plaatselijk verschenen titels aangeleverd en titels in de Groninger taal.

In de bibliotheek van de Groninger Archieven worden alle boeken verzameld en bewaard over stad en provincie Groningen. Ook boeken die geschreven zijn door Groninger auteurs of die uitgegeven zijn in Groningen kunt u hier vinden. Zo beschikken de Groninger Archieven over alle Bosatlassen vanaf 1877 tot heden, uitgegeven door de bekende uitgeverij J.B. Wolters. Behalve uit zo'n 30.000 boeken bestaat de bibliotheek ook uit Groninger kranten, tijdschriften, wijk- en buurtkranten, streekbladen, verenigingsbladen, oude adres- en telefoonboeken, jaarverslagen, rapporten en nota's. Dan is er nog een omvangrijke afdeling met documentatiemateriaal die allerlei drukwerk over stad en provincie bevat. Vanuit deze instelling worden vooral titelbeschrijvingen aangeleverd over de geschiedenis van Groningen, stad en provincie en over het beleid van de gemeente Groningen.

De collectie van de Bibliotheek van de Provincie Groningen wordt gevormd met het oog op de informatiebehoefte van de medewerkers van de Provincie Groningen (provinciale overheid). Zij houden zich op beleidsniveau bezig met onderwerpen zoals: bestuursrecht, milieuhygiëne, ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer, welzijn (circa 30 verschillende vakgebieden). Het huidige bestand van ruim 25.000 banden bestaat uit handboeken, rapporten, tijdschriften, provinciale nota's, provinciale stukken en beleidsstukken zoals provinciale verordeningen, parlementaire stukken van de Rijksoverheid, wetgeving (onder andere de volledige serie wetboeken uit de editie Schuurman & Jordens), naslagwerken en Groningana (bijvoorbeeld het H.S. Kammingafonds). Daar het provinciaal beleid is gericht op meer digitaal aanbieden van informatie aan de medewerkers , is veel oud, zeldzaam en waardevol gedrukt materiaal overgedragen aan de Universiteitsbibliotheek Groningen, die van oudsher een bewaarfunctie heeft. De bibliotheek heeft een aantal internetaansluitingen voor intern gebruik en verspreidt steeds meer informatie via het intranet van de Provincie. Vanuit deze bibliotheek worden vooral titels aangeleverd over provinciale plannen, provinciaal beleid en ruimtelijke ordening.

Van de bijna drie miljoen boek- en tijdschriftbanden die de bibliotheekvoorzieningen van de Rijksuniversiteit bezitten, staan een kleine twee miljoen in de centrale Universiteitsbibliotheek. De collectie bestaat uit vakwetenschappelijke informatie op het gebied van wetenschap en cultuur in het algemeen, filosofie, geesteswetenschappen, exacte wetenschappen, technische wetenschappen, sociale wetenschappen. De Afdeling Bijzondere Collecties beheert alle handschriften, papyri, de werken gedrukt voor 1875 en jongere bibliofiele en kostbare uitgaven, pamfletten, brochures, historische kaarten en atlassen. De collectie (gedrukte) bibliografieën van het Bibliografisch Centrum staat apart opgesteld. Tevens zijn elektronische bestanden en documenten beschikbaar op het gebied van de bovengenoemde wetenschapsgebieden. De Universiteitsbibliotheek levert aan de bibliografie allereerst titels over de universiteit en publicaties van medewerkers en studenten. Verder worden veel titels aangeleverd door medewerkers van de vakgroep Nederlands (over volkskunde en volkscultuur, taal- en naamkunde), de vakgroep Archeologie (over archeologie), de Letterenfaculteit en het Nederlands Agronomisch Historisch Instituut (over landbouw). De vakgroep Archeologie en het Nederlands Agronomisch-Historisch Instituut hadden vroeger eigen omvangrijke bibliotheekcollecties. Bij het verzamelen was er bijzondere aandacht voor Noord-Nederland. Na de reorganisatie van enkele jaren geleden zijn de collecties voor het grootste deel opgenomen in het centrale bestand van de Universiteitsbibliotheek.